سوالات تگ گذاری شده اخیر بینایی ماشین - هفت خط کد انجمن پرسش و پاسخ برنامه نویسی

وبـــلاگ هــفت خــط کــد


آموزش های برنامه نویسی
۱۰۹ نفر آنلاین
۰ عضو و ۱۰۹ مهمان در سایت حاضرند

سوالات تگ گذاری شده اخیر بینایی ماشین

0 امتیاز
1 پاسخ 66 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 35 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 179 بازدید
سوال شده فروردین 31, 1396 بوسیله ی in_chand_ta (امتیاز 66)   1 2 13
0 امتیاز
1 پاسخ 69 بازدید
سوال شده فروردین 18, 1396 بوسیله ی farnoosh (امتیاز 2,686)   5 14 48
0 امتیاز
2 پاسخ 99 بازدید
سوال شده اردیبهشت 5, 1395 بوسیله ی kazemi70 (امتیاز 9)   1 3
0 امتیاز
1 پاسخ 121 بازدید
سوال شده فروردین 25, 1395 بوسیله ی photon (امتیاز 8)   3
0 امتیاز
1 پاسخ 106 بازدید
سوال شده شهریور 26, 1394 بوسیله ی mehrangol (امتیاز 14)   1 3
+1 امتیاز
0 پاسخ 122 بازدید
سوال شده اردیبهشت 6, 1394 بوسیله ی RED (امتیاز 296)   2 6 26
0 امتیاز
1 پاسخ 104 بازدید
سوال شده اردیبهشت 3, 1394 بوسیله ی hamed_akbari (امتیاز 76)   1 1 10
0 امتیاز
0 پاسخ 89 بازدید
سوال شده اردیبهشت 2, 1394 بوسیله ی علی عباسپور (امتیاز 12)   1 1 3
0 امتیاز
1 پاسخ 965 بازدید
سوال شده اردیبهشت 2, 1394 بوسیله ی ملک پور (امتیاز 190)   3 6 26
0 امتیاز
0 پاسخ 32 بازدید
سوال شده اسفند 19, 1393 بوسیله ی meysamii (امتیاز 19)   3 8
+1 امتیاز
1 پاسخ 207 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 595 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 26 بازدید
سوال شده دی 3, 1393 بوسیله ی Desert (امتیاز 9)  
0 امتیاز
0 پاسخ 29 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 87 بازدید
سوال شده دی 3, 1393 بوسیله ی RED (امتیاز 296)   2 6 26
+2 امتیاز
1 پاسخ 295 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 113 بازدید
سوال شده اردیبهشت 31, 1393 بوسیله ی reza.mahmodi71 (امتیاز 178)   4 17 58
0 امتیاز
1 پاسخ 66 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 35 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 179 بازدید
سوال شده فروردین 31, 1396 بوسیله ی in_chand_ta (امتیاز 66)   1 2 13
0 امتیاز
1 پاسخ 69 بازدید
سوال شده فروردین 18, 1396 بوسیله ی farnoosh (امتیاز 2,686)   5 14 48
0 امتیاز
2 پاسخ 99 بازدید
سوال شده اردیبهشت 5, 1395 بوسیله ی kazemi70 (امتیاز 9)   1 3
0 امتیاز
1 پاسخ 121 بازدید
سوال شده فروردین 25, 1395 بوسیله ی photon (امتیاز 8)   3
0 امتیاز
1 پاسخ 106 بازدید
سوال شده شهریور 26, 1394 بوسیله ی mehrangol (امتیاز 14)   1 3
+1 امتیاز
0 پاسخ 122 بازدید
سوال شده اردیبهشت 6, 1394 بوسیله ی RED (امتیاز 296)   2 6 26
0 امتیاز
1 پاسخ 104 بازدید
سوال شده اردیبهشت 3, 1394 بوسیله ی hamed_akbari (امتیاز 76)   1 1 10
0 امتیاز
0 پاسخ 89 بازدید
سوال شده اردیبهشت 2, 1394 بوسیله ی علی عباسپور (امتیاز 12)   1 1 3
0 امتیاز
1 پاسخ 965 بازدید
سوال شده اردیبهشت 2, 1394 بوسیله ی ملک پور (امتیاز 190)   3 6 26
0 امتیاز
0 پاسخ 32 بازدید
سوال شده اسفند 19, 1393 بوسیله ی meysamii (امتیاز 19)   3 8
+1 امتیاز
1 پاسخ 207 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 595 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 26 بازدید
سوال شده دی 3, 1393 بوسیله ی Desert (امتیاز 9)  
0 امتیاز
0 پاسخ 29 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 87 بازدید
سوال شده دی 3, 1393 بوسیله ی RED (امتیاز 296)   2 6 26
+2 امتیاز
1 پاسخ 295 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 113 بازدید
سوال شده اردیبهشت 31, 1393 بوسیله ی reza.mahmodi71 (امتیاز 178)   4 17 58
...