سوالات تگ گذاری شده اخیر پردازش تصویر - هفت خط کد انجمن پرسش و پاسخ برنامه نویسی

وبـــلاگ هــفت خــط کــد


آموزش های برنامه نویسی
۵۸ نفر آنلاین
۱ عضو و ۵۷ مهمان در سایت حاضرند

سوالات تگ گذاری شده اخیر پردازش تصویر

منظور از پردازش تصویر گرفتن ورودی از نوع تصویر و انجام عملیات های مختلف بر روی آن و دادن عکس یا یکسری داده مربوط به عکس به عنوان خروجی است .
0 امتیاز
1 پاسخ 16 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 13 بازدید
سوال شده تیر 28 بوسیله ی هاجر (امتیاز 14)   1
0 امتیاز
0 پاسخ 14 بازدید
سوال شده تیر 17 بوسیله ی mina (امتیاز 8)  
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
سوال شده تیر 14 بوسیله ی ابید (امتیاز 241)   1 3 24
0 امتیاز
0 پاسخ 19 بازدید
سوال شده تیر 11 بوسیله ی peyman3168 (امتیاز 28)   1
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 37 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 24 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
سوال شده خرداد 31 بوسیله ی RaHmAtI (امتیاز 54)   3
0 امتیاز
0 پاسخ 27 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 15 بازدید
سوال شده خرداد 29 بوسیله ی ملک پور (امتیاز 187)   3 5 26
+1 امتیاز
0 پاسخ 10 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 30 بازدید
سوال شده خرداد 26 بوسیله ی sasan1860 (امتیاز 14)  
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 18 بازدید
سوال شده خرداد 24 بوسیله ی ابید (امتیاز 241)   1 3 24
0 امتیاز
1 پاسخ 23 بازدید
سوال شده خرداد 24 بوسیله ی خمیده (امتیاز 94)   1 4 13
0 امتیاز
1 پاسخ 16 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 13 بازدید
سوال شده تیر 28 بوسیله ی هاجر (امتیاز 14)   1
0 امتیاز
0 پاسخ 14 بازدید
سوال شده تیر 17 بوسیله ی mina (امتیاز 8)  
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
سوال شده تیر 14 بوسیله ی ابید (امتیاز 241)   1 3 24
0 امتیاز
0 پاسخ 19 بازدید
سوال شده تیر 11 بوسیله ی peyman3168 (امتیاز 28)   1
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 37 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 24 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
سوال شده خرداد 31 بوسیله ی RaHmAtI (امتیاز 54)   3
0 امتیاز
0 پاسخ 27 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 15 بازدید
سوال شده خرداد 29 بوسیله ی ملک پور (امتیاز 187)   3 5 26
+1 امتیاز
0 پاسخ 10 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 30 بازدید
سوال شده خرداد 26 بوسیله ی sasan1860 (امتیاز 14)  
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 18 بازدید
سوال شده خرداد 24 بوسیله ی ابید (امتیاز 241)   1 3 24
0 امتیاز
1 پاسخ 23 بازدید
سوال شده خرداد 24 بوسیله ی خمیده (امتیاز 94)   1 4 13
...