سوالات تگ گذاری شده اخیر پردازش تصویر - هفت خط کد انجمن پرسش و پاسخ برنامه نویسی

وبـــلاگ هــفت خــط کــد


آموزش های برنامه نویسی
۵۹ نفر آنلاین
۰ عضو و ۵۹ مهمان در سایت حاضرند

سوالات تگ گذاری شده اخیر پردازش تصویر

منظور از پردازش تصویر گرفتن ورودی از نوع تصویر و انجام عملیات های مختلف بر روی آن و دادن عکس یا یکسری داده مربوط به عکس به عنوان خروجی است .
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
سوال شده آبان 15 بوسیله ی matlabhosein (امتیاز 11)  
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
سوال شده آبان 14 بوسیله ی matlabhosein (امتیاز 11)  
0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
سوال شده آبان 11  بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
1 پاسخ 16 بازدید
سوال شده آبان 9 بوسیله ی m_mosavi68 (امتیاز 10)  
0 امتیاز
1 پاسخ 32 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 22 بازدید
سوال شده آبان 3 بوسیله ی narges (امتیاز 8)   1
0 امتیاز
0 پاسخ 34 بازدید
سوال شده آبان 3 بوسیله ی seddimah (امتیاز 16)   1
0 امتیاز
0 پاسخ 17 بازدید
سوال شده مهر 28 بوسیله ی فاطمه هوش مصنوعی (امتیاز 8)  
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 63 بازدید
سوال شده مهر 10 بوسیله ی نسیمه (امتیاز 16)   3
0 امتیاز
1 پاسخ 52 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 68 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 48 بازدید
سوال شده تیر 28 بوسیله ی هاجر (امتیاز 14)   3
0 امتیاز
0 پاسخ 52 بازدید
سوال شده تیر 17 بوسیله ی mina (امتیاز 8)   1
0 امتیاز
1 پاسخ 49 بازدید
سوال شده تیر 14 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
0 پاسخ 32 بازدید
سوال شده تیر 11 بوسیله ی peyman3168 (امتیاز 29)   5
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
سوال شده آبان 15 بوسیله ی matlabhosein (امتیاز 11)  
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
سوال شده آبان 14 بوسیله ی matlabhosein (امتیاز 11)  
0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
سوال شده آبان 11 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
1 پاسخ 16 بازدید
سوال شده آبان 9 بوسیله ی m_mosavi68 (امتیاز 10)  
0 امتیاز
1 پاسخ 32 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 22 بازدید
سوال شده آبان 3 بوسیله ی narges (امتیاز 8)   1
0 امتیاز
0 پاسخ 34 بازدید
سوال شده آبان 3 بوسیله ی seddimah (امتیاز 16)   1
0 امتیاز
0 پاسخ 17 بازدید
سوال شده مهر 28 بوسیله ی فاطمه هوش مصنوعی (امتیاز 8)  
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 63 بازدید
سوال شده مهر 10 بوسیله ی نسیمه (امتیاز 16)   3
0 امتیاز
1 پاسخ 52 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 68 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 48 بازدید
سوال شده تیر 28 بوسیله ی هاجر (امتیاز 14)   3
0 امتیاز
0 پاسخ 52 بازدید
سوال شده تیر 17 بوسیله ی mina (امتیاز 8)   1
0 امتیاز
1 پاسخ 49 بازدید
سوال شده تیر 14 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
0 پاسخ 32 بازدید
سوال شده تیر 11 بوسیله ی peyman3168 (امتیاز 29)   5
...