سوالات تگ گذاری شده اخیر Opencv - هفت خط کد انجمن پرسش و پاسخ برنامه نویسی

وبـــلاگ هــفت خــط کــد


آموزش های برنامه نویسی
۶۱ نفر آنلاین
۳ عضو و ۵۸ مهمان در سایت حاضرند

سوالات تگ گذاری شده اخیر Opencv

OpenCV (کتابخانهٔ متن باز بینایی ماشین) کتابخانه ای از توابع برنامه نویسی برای پردازش تصویر بلادرنگ می باشد. این کتابخانه تحت BSD License است، از این رو برای استفادهٔ آکادمیک و تجاری آزاد می باشد. این کتابخانه در ابتدا در ANSI C پیاده سازی شده و از نسخه 2.x با زبان ++C در حال توسعه می باشد.
0 امتیاز
3 پاسخ 51 بازدید
سوال شده آبان 19  بوسیله ی manu (امتیاز 15)   3
0 امتیاز
1 پاسخ 33 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 27 بازدید
سوال شده مهر 15 بوسیله ی dark16 (امتیاز 29)   1
0 امتیاز
1 پاسخ 64 بازدید
سوال شده مهر 10 بوسیله ی نسیمه (امتیاز 18)   4
0 امتیاز
1 پاسخ 59 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 49 بازدید
سوال شده تیر 14 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
1 پاسخ 36 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 56 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 274 بازدید
سوال شده تیر 7 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
سوال شده خرداد 31 بوسیله ی RaHmAtI (امتیاز 54)   7
0 امتیاز
1 پاسخ 49 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 29 بازدید
سوال شده خرداد 29 بوسیله ی ملک پور (امتیاز 187)   3 5 26
0 امتیاز
1 پاسخ 23 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 49 بازدید
سوال شده خرداد 24 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
1 پاسخ 46 بازدید
سوال شده خرداد 24 بوسیله ی خمیده (امتیاز 94)   1 5 14
0 امتیاز
1 پاسخ 23 بازدید
سوال شده خرداد 24 بوسیله ی خمیده (امتیاز 94)   1 5 14
0 امتیاز
2 پاسخ 80 بازدید
سوال شده خرداد 22 بوسیله ی محسن ستاری پور (امتیاز 23)   1
0 امتیاز
0 پاسخ 22 بازدید
سوال شده خرداد 22 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
0 پاسخ 29 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 51 بازدید
سوال شده خرداد 21 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
3 پاسخ 51 بازدید
سوال شده آبان 19 بوسیله ی manu (امتیاز 15)   3
0 امتیاز
1 پاسخ 33 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 27 بازدید
سوال شده مهر 15 بوسیله ی dark16 (امتیاز 29)   1
0 امتیاز
1 پاسخ 64 بازدید
سوال شده مهر 10 بوسیله ی نسیمه (امتیاز 18)   4
0 امتیاز
1 پاسخ 59 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 49 بازدید
سوال شده تیر 14 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
1 پاسخ 36 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 56 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 274 بازدید
سوال شده تیر 7 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
سوال شده خرداد 31 بوسیله ی RaHmAtI (امتیاز 54)   7
0 امتیاز
1 پاسخ 49 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 29 بازدید
سوال شده خرداد 29 بوسیله ی ملک پور (امتیاز 187)   3 5 26
0 امتیاز
1 پاسخ 23 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 49 بازدید
سوال شده خرداد 24 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
1 پاسخ 46 بازدید
سوال شده خرداد 24 بوسیله ی خمیده (امتیاز 94)   1 5 14
0 امتیاز
1 پاسخ 23 بازدید
سوال شده خرداد 24 بوسیله ی خمیده (امتیاز 94)   1 5 14
0 امتیاز
2 پاسخ 80 بازدید
سوال شده خرداد 22 بوسیله ی محسن ستاری پور (امتیاز 23)   1
0 امتیاز
0 پاسخ 22 بازدید
سوال شده خرداد 22 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
0 پاسخ 29 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 51 بازدید
سوال شده خرداد 21 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
...