سوالات تگ گذاری شده اخیر qt - هفت خط کد انجمن پرسش و پاسخ برنامه نویسی

وبـــلاگ هــفت خــط کــد


آموزش های برنامه نویسی
۱۶۶ نفر آنلاین
۰ عضو و ۱۶۶ مهمان در سایت حاضرند

سوالات تگ گذاری شده اخیر qt

کیوت مجموعه‌ای از کتابخانه‌ها و سرآیندهای نوشته‌شده به زبان سی++ است که به برنامه‌نویس امکان توسعه آسان نرم‌افزارهای کاربردی را می‌دهد. کیوت شامل چندین کلاس برای کار با واسط گرافیکی، چندرسانه، ابزارهای پایگاه‌داده، شبکه و ... است. نرم‌افزارهای نوشته شده با ابزار کیوت قادرند تا با استفاده از یک کامپایلر زبان سی‌پلاس‌پلاس برای طیف وسیعی از سیستم‌عامل‌ها از جمله گنو/لینوکس (نسخه‌های رومیزی و وسیله‌های قابل حمل)، ویندوز، ویندوز CE، مک‌اواس و ... همگردانی شوند. بدین ترتیب حمل نرم‌افزار نوشته شده بدون تغییر در متن کد نوشته شده امکان‌پذیر است. از کیوت در زبان‌های برنامه‌نویسی متعددی مانند سی++ و جاوا و پایتون می‌توان استفاده‌کرد.
0 امتیاز
0 پاسخ 25 بازدید
سوال شده آبان 10, 1396  بوسیله ی ابید (امتیاز 272)   2 6 31
0 امتیاز
1 پاسخ 34 بازدید
سوال شده مهر 18, 1396 بوسیله ی asgari (امتیاز 146)   6
0 امتیاز
1 پاسخ 65 بازدید
سوال شده تیر 14, 1396 بوسیله ی hojat1 (امتیاز 764)   3 6 47
0 امتیاز
1 پاسخ 30 بازدید
سوال شده خرداد 28, 1396 بوسیله ی ابید (امتیاز 272)   2 6 31
0 امتیاز
1 پاسخ 296 بازدید
سوال شده خرداد 3, 1396 بوسیله ی farshid (امتیاز 70)   1 3 14
0 امتیاز
0 پاسخ 12 بازدید
سوال شده اردیبهشت 19, 1396 بوسیله ی خمیده (امتیاز 94)   1 5 16
0 امتیاز
1 پاسخ 46 بازدید
سوال شده اردیبهشت 19, 1396 بوسیله ی خمیده (امتیاز 94)   1 5 16
0 امتیاز
0 پاسخ 16 بازدید
سوال شده اردیبهشت 19, 1396 بوسیله ی خمیده (امتیاز 94)   1 5 16
0 امتیاز
0 پاسخ 43 بازدید
سوال شده اردیبهشت 19, 1396 بوسیله ی ابید (امتیاز 272)   2 6 31
0 امتیاز
0 پاسخ 12 بازدید
سوال شده اردیبهشت 19, 1396 بوسیله ی ابید (امتیاز 272)   2 6 31
0 امتیاز
1 پاسخ 73 بازدید
سوال شده اردیبهشت 18, 1396 بوسیله ی ابید (امتیاز 272)   2 6 31
0 امتیاز
0 پاسخ 12 بازدید
سوال شده اردیبهشت 11, 1396 بوسیله ی ابید (امتیاز 272)   2 6 31
0 امتیاز
0 پاسخ 22 بازدید
سوال شده اردیبهشت 11, 1396 بوسیله ی ابید (امتیاز 272)   2 6 31
0 امتیاز
0 پاسخ 21 بازدید
سوال شده اردیبهشت 3, 1396 بوسیله ی ابید (امتیاز 272)   2 6 31
0 امتیاز
0 پاسخ 14 بازدید
سوال شده فروردین 23, 1396 بوسیله ی ابید (امتیاز 272)   2 6 31
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
سوال شده فروردین 23, 1396 بوسیله ی ابید (امتیاز 272)   2 6 31
0 امتیاز
1 پاسخ 37 بازدید
سوال شده فروردین 23, 1396 بوسیله ی ابید (امتیاز 272)   2 6 31
0 امتیاز
1 پاسخ 85 بازدید
سوال شده تیر 5, 1395 بوسیله ی sailent (امتیاز 386)   1 6 36
0 امتیاز
0 پاسخ 38 بازدید
سوال شده بهمن 5, 1394 بوسیله ی pcse7en (امتیاز 8)  
0 امتیاز
0 پاسخ 26 بازدید
سوال شده مهر 3, 1394 بوسیله ی hojat1 (امتیاز 764)   3 6 47
0 امتیاز
0 پاسخ 25 بازدید
سوال شده آبان 10, 1396 بوسیله ی ابید (امتیاز 272)   2 6 31
0 امتیاز
1 پاسخ 34 بازدید
سوال شده مهر 18, 1396 بوسیله ی asgari (امتیاز 146)   6
0 امتیاز
1 پاسخ 65 بازدید
سوال شده تیر 14, 1396 بوسیله ی hojat1 (امتیاز 764)   3 6 47
0 امتیاز
1 پاسخ 30 بازدید
سوال شده خرداد 28, 1396 بوسیله ی ابید (امتیاز 272)   2 6 31
0 امتیاز
1 پاسخ 296 بازدید
سوال شده خرداد 3, 1396 بوسیله ی farshid (امتیاز 70)   1 3 14
0 امتیاز
0 پاسخ 12 بازدید
سوال شده اردیبهشت 19, 1396 بوسیله ی خمیده (امتیاز 94)   1 5 16
0 امتیاز
1 پاسخ 46 بازدید
سوال شده اردیبهشت 19, 1396 بوسیله ی خمیده (امتیاز 94)   1 5 16
0 امتیاز
0 پاسخ 16 بازدید
سوال شده اردیبهشت 19, 1396 بوسیله ی خمیده (امتیاز 94)   1 5 16
0 امتیاز
0 پاسخ 43 بازدید
سوال شده اردیبهشت 19, 1396 بوسیله ی ابید (امتیاز 272)   2 6 31
0 امتیاز
0 پاسخ 12 بازدید
سوال شده اردیبهشت 19, 1396 بوسیله ی ابید (امتیاز 272)   2 6 31
0 امتیاز
1 پاسخ 73 بازدید
سوال شده اردیبهشت 18, 1396 بوسیله ی ابید (امتیاز 272)   2 6 31
0 امتیاز
0 پاسخ 12 بازدید
سوال شده اردیبهشت 11, 1396 بوسیله ی ابید (امتیاز 272)   2 6 31
0 امتیاز
0 پاسخ 22 بازدید
سوال شده اردیبهشت 11, 1396 بوسیله ی ابید (امتیاز 272)   2 6 31
0 امتیاز
0 پاسخ 21 بازدید
سوال شده اردیبهشت 3, 1396 بوسیله ی ابید (امتیاز 272)   2 6 31
0 امتیاز
0 پاسخ 14 بازدید
سوال شده فروردین 23, 1396 بوسیله ی ابید (امتیاز 272)   2 6 31
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
سوال شده فروردین 23, 1396 بوسیله ی ابید (امتیاز 272)   2 6 31
0 امتیاز
1 پاسخ 37 بازدید
سوال شده فروردین 23, 1396 بوسیله ی ابید (امتیاز 272)   2 6 31
0 امتیاز
1 پاسخ 85 بازدید
سوال شده تیر 5, 1395 بوسیله ی sailent (امتیاز 386)   1 6 36
0 امتیاز
0 پاسخ 38 بازدید
سوال شده بهمن 5, 1394 بوسیله ی pcse7en (امتیاز 8)  
0 امتیاز
0 پاسخ 26 بازدید
سوال شده مهر 3, 1394 بوسیله ی hojat1 (امتیاز 764)   3 6 47
...