سوالات تگ گذاری شده اخیر qt - هفت خط کد انجمن پرسش و پاسخ برنامه نویسی

وبـــلاگ هــفت خــط کــد


آموزش های برنامه نویسی
۵۷ نفر آنلاین
۰ عضو و ۵۷ مهمان در سایت حاضرند

سوالات تگ گذاری شده اخیر qt

کیوت مجموعه‌ای از کتابخانه‌ها و سرآیندهای نوشته‌شده به زبان سی++ است که به برنامه‌نویس امکان توسعه آسان نرم‌افزارهای کاربردی را می‌دهد. کیوت شامل چندین کلاس برای کار با واسط گرافیکی، چندرسانه، ابزارهای پایگاه‌داده، شبکه و ... است. نرم‌افزارهای نوشته شده با ابزار کیوت قادرند تا با استفاده از یک کامپایلر زبان سی‌پلاس‌پلاس برای طیف وسیعی از سیستم‌عامل‌ها از جمله گنو/لینوکس (نسخه‌های رومیزی و وسیله‌های قابل حمل)، ویندوز، ویندوز CE، مک‌اواس و ... همگردانی شوند. بدین ترتیب حمل نرم‌افزار نوشته شده بدون تغییر در متن کد نوشته شده امکان‌پذیر است. از کیوت در زبان‌های برنامه‌نویسی متعددی مانند سی++ و جاوا و پایتون می‌توان استفاده‌کرد.
0 امتیاز
1 پاسخ 21 بازدید
سوال شده تیر 14  بوسیله ی hojat1 (امتیاز 760)   2 4 36
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
سوال شده خرداد 28 بوسیله ی ابید (امتیاز 241)   1 3 25
0 امتیاز
1 پاسخ 102 بازدید
سوال شده خرداد 3 بوسیله ی farshid (امتیاز 45)   1 1 4
0 امتیاز
0 پاسخ 10 بازدید
سوال شده اردیبهشت 19 بوسیله ی خمیده (امتیاز 94)   1 4 13
0 امتیاز
0 پاسخ 14 بازدید
سوال شده اردیبهشت 19 بوسیله ی خمیده (امتیاز 94)   1 4 13
0 امتیاز
0 پاسخ 11 بازدید
سوال شده اردیبهشت 19 بوسیله ی خمیده (امتیاز 94)   1 4 13
0 امتیاز
0 پاسخ 35 بازدید
سوال شده اردیبهشت 19 بوسیله ی ابید (امتیاز 241)   1 3 25
0 امتیاز
0 پاسخ 9 بازدید
سوال شده اردیبهشت 19 بوسیله ی ابید (امتیاز 241)   1 3 25
0 امتیاز
1 پاسخ 68 بازدید
سوال شده اردیبهشت 18 بوسیله ی ابید (امتیاز 241)   1 3 25
0 امتیاز
0 پاسخ 10 بازدید
سوال شده اردیبهشت 11 بوسیله ی ابید (امتیاز 241)   1 3 25
0 امتیاز
0 پاسخ 15 بازدید
سوال شده اردیبهشت 11 بوسیله ی ابید (امتیاز 241)   1 3 25
0 امتیاز
0 پاسخ 10 بازدید
سوال شده اردیبهشت 3 بوسیله ی ابید (امتیاز 241)   1 3 25
0 امتیاز
0 پاسخ 13 بازدید
سوال شده فروردین 23 بوسیله ی ابید (امتیاز 241)   1 3 25
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
سوال شده فروردین 23 بوسیله ی ابید (امتیاز 241)   1 3 25
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
سوال شده فروردین 23 بوسیله ی ابید (امتیاز 241)   1 3 25
0 امتیاز
1 پاسخ 83 بازدید
سوال شده تیر 5, 1395 بوسیله ی sailent (امتیاز 383)   1 4 34
0 امتیاز
0 پاسخ 37 بازدید
سوال شده بهمن 5, 1394 بوسیله ی pcse7en (امتیاز 8)  
0 امتیاز
0 پاسخ 24 بازدید
سوال شده مهر 3, 1394 بوسیله ی hojat1 (امتیاز 760)   2 4 36
0 امتیاز
0 پاسخ 21 بازدید
سوال شده شهریور 30, 1394 بوسیله ی hojat1 (امتیاز 760)   2 4 36
0 امتیاز
0 پاسخ 18 بازدید
سوال شده شهریور 30, 1394 بوسیله ی hojat1 (امتیاز 760)   2 4 36
0 امتیاز
1 پاسخ 21 بازدید
سوال شده تیر 14 بوسیله ی hojat1 (امتیاز 760)   2 4 36
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
سوال شده خرداد 28 بوسیله ی ابید (امتیاز 241)   1 3 25
0 امتیاز
1 پاسخ 102 بازدید
سوال شده خرداد 3 بوسیله ی farshid (امتیاز 45)   1 1 4
0 امتیاز
0 پاسخ 10 بازدید
سوال شده اردیبهشت 19 بوسیله ی خمیده (امتیاز 94)   1 4 13
0 امتیاز
0 پاسخ 14 بازدید
سوال شده اردیبهشت 19 بوسیله ی خمیده (امتیاز 94)   1 4 13
0 امتیاز
0 پاسخ 11 بازدید
سوال شده اردیبهشت 19 بوسیله ی خمیده (امتیاز 94)   1 4 13
0 امتیاز
0 پاسخ 35 بازدید
سوال شده اردیبهشت 19 بوسیله ی ابید (امتیاز 241)   1 3 25
0 امتیاز
0 پاسخ 9 بازدید
سوال شده اردیبهشت 19 بوسیله ی ابید (امتیاز 241)   1 3 25
0 امتیاز
1 پاسخ 68 بازدید
سوال شده اردیبهشت 18 بوسیله ی ابید (امتیاز 241)   1 3 25
0 امتیاز
0 پاسخ 10 بازدید
سوال شده اردیبهشت 11 بوسیله ی ابید (امتیاز 241)   1 3 25
0 امتیاز
0 پاسخ 15 بازدید
سوال شده اردیبهشت 11 بوسیله ی ابید (امتیاز 241)   1 3 25
0 امتیاز
0 پاسخ 10 بازدید
سوال شده اردیبهشت 3 بوسیله ی ابید (امتیاز 241)   1 3 25
0 امتیاز
0 پاسخ 13 بازدید
سوال شده فروردین 23 بوسیله ی ابید (امتیاز 241)   1 3 25
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
سوال شده فروردین 23 بوسیله ی ابید (امتیاز 241)   1 3 25
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
سوال شده فروردین 23 بوسیله ی ابید (امتیاز 241)   1 3 25
0 امتیاز
1 پاسخ 83 بازدید
سوال شده تیر 5, 1395 بوسیله ی sailent (امتیاز 383)   1 4 34
0 امتیاز
0 پاسخ 37 بازدید
سوال شده بهمن 5, 1394 بوسیله ی pcse7en (امتیاز 8)  
0 امتیاز
0 پاسخ 24 بازدید
سوال شده مهر 3, 1394 بوسیله ی hojat1 (امتیاز 760)   2 4 36
0 امتیاز
0 پاسخ 21 بازدید
سوال شده شهریور 30, 1394 بوسیله ی hojat1 (امتیاز 760)   2 4 36
0 امتیاز
0 پاسخ 18 بازدید
سوال شده شهریور 30, 1394 بوسیله ی hojat1 (امتیاز 760)   2 4 36
...