سوالات تگ گذاری شده اخیر opencv - هفت خط کد انجمن پرسش و پاسخ برنامه نویسی

وبـــلاگ هــفت خــط کــد


آموزش های برنامه نویسی
۱۶۵ نفر آنلاین
۰ عضو و ۱۶۵ مهمان در سایت حاضرند

سوالات تگ گذاری شده اخیر opencv

OpenCV (کتابخانهٔ متن باز بینایی ماشین) کتابخانه ای از توابع برنامه نویسی برای پردازش تصویر بلادرنگ می باشد. این کتابخانه تحت BSD License است، از این رو برای استفادهٔ آکادمیک و تجاری آزاد می باشد. این کتابخانه در ابتدا در ANSI C پیاده سازی شده و از نسخه 2.x با زبان ++C در حال توسعه می باشد.
0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
سوال شده بهمن 18  بوسیله ی mortezaejaz (امتیاز 18)   2
0 امتیاز
0 پاسخ 18 بازدید
سوال شده دی 17 بوسیله ی ابید (امتیاز 272)   2 6 31
0 امتیاز
1 پاسخ 39 بازدید
سوال شده دی 6, 1396 بوسیله ی sailent (امتیاز 386)   1 6 36
0 امتیاز
1 پاسخ 42 بازدید
سوال شده دی 4, 1396 بوسیله ی rezanasiripour (امتیاز 17)   1 2 4
0 امتیاز
1 پاسخ 27 بازدید
سوال شده دی 2, 1396 بوسیله ی ثریا (امتیاز 27)   2
0 امتیاز
1 پاسخ 27 بازدید
سوال شده آذر 29, 1396 بوسیله ی SAFIR (امتیاز 20)  
0 امتیاز
2 پاسخ 61 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 23 بازدید
سوال شده آذر 18, 1396 بوسیله ی shaghaghi (امتیاز 13)   1
0 امتیاز
1 پاسخ 87 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 34 بازدید
سوال شده آذر 4, 1396 بوسیله ی shaghaghi (امتیاز 13)   1
0 امتیاز
3 پاسخ 73 بازدید
سوال شده آبان 19, 1396 بوسیله ی manu (امتیاز 15)   3
0 امتیاز
1 پاسخ 57 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 35 بازدید
سوال شده مهر 15, 1396 بوسیله ی dark16 (امتیاز 29)   3
0 امتیاز
1 پاسخ 88 بازدید
سوال شده مهر 10, 1396 بوسیله ی نسیمه (امتیاز 18)   4
0 امتیاز
1 پاسخ 68 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 56 بازدید
سوال شده تیر 14, 1396 بوسیله ی ابید (امتیاز 272)   2 6 31
0 امتیاز
1 پاسخ 40 بازدید
سوال شده تیر 9, 1396 بوسیله ی RaHmAtI (امتیاز 55)   2 10
0 امتیاز
1 پاسخ 63 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 419 بازدید
سوال شده تیر 7, 1396 بوسیله ی ابید (امتیاز 272)   2 6 31
0 امتیاز
1 پاسخ 31 بازدید
سوال شده خرداد 31, 1396 بوسیله ی RaHmAtI (امتیاز 55)   2 10
0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
سوال شده بهمن 18 بوسیله ی mortezaejaz (امتیاز 18)   2
0 امتیاز
0 پاسخ 18 بازدید
سوال شده دی 17 بوسیله ی ابید (امتیاز 272)   2 6 31
0 امتیاز
1 پاسخ 39 بازدید
سوال شده دی 6, 1396 بوسیله ی sailent (امتیاز 386)   1 6 36
0 امتیاز
1 پاسخ 42 بازدید
سوال شده دی 4, 1396 بوسیله ی rezanasiripour (امتیاز 17)   1 2 4
0 امتیاز
1 پاسخ 27 بازدید
سوال شده دی 2, 1396 بوسیله ی ثریا (امتیاز 27)   2
0 امتیاز
1 پاسخ 27 بازدید
سوال شده آذر 29, 1396 بوسیله ی SAFIR (امتیاز 20)  
0 امتیاز
2 پاسخ 61 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 23 بازدید
سوال شده آذر 18, 1396 بوسیله ی shaghaghi (امتیاز 13)   1
0 امتیاز
1 پاسخ 87 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 34 بازدید
سوال شده آذر 4, 1396 بوسیله ی shaghaghi (امتیاز 13)   1
0 امتیاز
3 پاسخ 73 بازدید
سوال شده آبان 19, 1396 بوسیله ی manu (امتیاز 15)   3
0 امتیاز
1 پاسخ 57 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 35 بازدید
سوال شده مهر 15, 1396 بوسیله ی dark16 (امتیاز 29)   3
0 امتیاز
1 پاسخ 88 بازدید
سوال شده مهر 10, 1396 بوسیله ی نسیمه (امتیاز 18)   4
0 امتیاز
1 پاسخ 68 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 56 بازدید
سوال شده تیر 14, 1396 بوسیله ی ابید (امتیاز 272)   2 6 31
0 امتیاز
1 پاسخ 40 بازدید
سوال شده تیر 9, 1396 بوسیله ی RaHmAtI (امتیاز 55)   2 10
0 امتیاز
1 پاسخ 63 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 419 بازدید
سوال شده تیر 7, 1396 بوسیله ی ابید (امتیاز 272)   2 6 31
0 امتیاز
1 پاسخ 31 بازدید
سوال شده خرداد 31, 1396 بوسیله ی RaHmAtI (امتیاز 55)   2 10
...