سوالات تگ گذاری شده اخیر Qt - هفت خط کد انجمن پرسش و پاسخ برنامه نویسی

وبـــلاگ هــفت خــط کــد


آموزش های برنامه نویسی
۶۶ نفر آنلاین
۲ عضو و ۶۴ مهمان در سایت حاضرند

سوالات تگ گذاری شده اخیر Qt

کیوت مجموعه‌ای از کتابخانه‌ها و سرآیندهای نوشته‌شده به زبان سی++ است که به برنامه‌نویس امکان توسعه آسان نرم‌افزارهای کاربردی را می‌دهد. کیوت شامل چندین کلاس برای کار با واسط گرافیکی، چندرسانه، ابزارهای پایگاه‌داده، شبکه و ... است. نرم‌افزارهای نوشته شده با ابزار کیوت قادرند تا با استفاده از یک کامپایلر زبان سی‌پلاس‌پلاس برای طیف وسیعی از سیستم‌عامل‌ها از جمله گنو/لینوکس (نسخه‌های رومیزی و وسیله‌های قابل حمل)، ویندوز، ویندوز CE، مک‌اواس و ... همگردانی شوند. بدین ترتیب حمل نرم‌افزار نوشته شده بدون تغییر در متن کد نوشته شده امکان‌پذیر است. از کیوت در زبان‌های برنامه‌نویسی متعددی مانند سی++ و جاوا و پایتون می‌توان استفاده‌کرد.
0 امتیاز
0 پاسخ 18 بازدید
سوال شده آبان 10  بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
سوال شده مهر 18 بوسیله ی asgari (امتیاز 91)   2
0 امتیاز
1 پاسخ 62 بازدید
سوال شده تیر 14 بوسیله ی hojat1 (امتیاز 761)   2 5 45
0 امتیاز
1 پاسخ 26 بازدید
سوال شده خرداد 28 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
1 پاسخ 275 بازدید
سوال شده خرداد 3 بوسیله ی farshid (امتیاز 67)   1 3 11
0 امتیاز
0 پاسخ 11 بازدید
سوال شده اردیبهشت 19 بوسیله ی خمیده (امتیاز 94)   1 4 14
0 امتیاز
1 پاسخ 40 بازدید
سوال شده اردیبهشت 19 بوسیله ی خمیده (امتیاز 94)   1 4 14
0 امتیاز
0 پاسخ 15 بازدید
سوال شده اردیبهشت 19 بوسیله ی خمیده (امتیاز 94)   1 4 14
0 امتیاز
0 پاسخ 40 بازدید
سوال شده اردیبهشت 19 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
0 پاسخ 12 بازدید
سوال شده اردیبهشت 19 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
1 پاسخ 69 بازدید
سوال شده اردیبهشت 18 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
0 پاسخ 11 بازدید
سوال شده اردیبهشت 11 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
0 پاسخ 21 بازدید
سوال شده اردیبهشت 11 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
0 پاسخ 15 بازدید
سوال شده اردیبهشت 3 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
0 پاسخ 13 بازدید
سوال شده فروردین 23 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
سوال شده فروردین 23 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
1 پاسخ 35 بازدید
سوال شده فروردین 23 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
1 پاسخ 84 بازدید
سوال شده تیر 5, 1395 بوسیله ی sailent (امتیاز 383)   1 4 36
0 امتیاز
0 پاسخ 38 بازدید
سوال شده بهمن 5, 1394 بوسیله ی pcse7en (امتیاز 8)  
0 امتیاز
0 پاسخ 25 بازدید
سوال شده مهر 3, 1394 بوسیله ی hojat1 (امتیاز 761)   2 5 45
0 امتیاز
0 پاسخ 18 بازدید
سوال شده آبان 10 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
سوال شده مهر 18 بوسیله ی asgari (امتیاز 91)   2
0 امتیاز
1 پاسخ 62 بازدید
سوال شده تیر 14 بوسیله ی hojat1 (امتیاز 761)   2 5 45
0 امتیاز
1 پاسخ 26 بازدید
سوال شده خرداد 28 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
1 پاسخ 275 بازدید
سوال شده خرداد 3 بوسیله ی farshid (امتیاز 67)   1 3 11
0 امتیاز
0 پاسخ 11 بازدید
سوال شده اردیبهشت 19 بوسیله ی خمیده (امتیاز 94)   1 4 14
0 امتیاز
1 پاسخ 40 بازدید
سوال شده اردیبهشت 19 بوسیله ی خمیده (امتیاز 94)   1 4 14
0 امتیاز
0 پاسخ 15 بازدید
سوال شده اردیبهشت 19 بوسیله ی خمیده (امتیاز 94)   1 4 14
0 امتیاز
0 پاسخ 40 بازدید
سوال شده اردیبهشت 19 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
0 پاسخ 12 بازدید
سوال شده اردیبهشت 19 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
1 پاسخ 69 بازدید
سوال شده اردیبهشت 18 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
0 پاسخ 11 بازدید
سوال شده اردیبهشت 11 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
0 پاسخ 21 بازدید
سوال شده اردیبهشت 11 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
0 پاسخ 15 بازدید
سوال شده اردیبهشت 3 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
0 پاسخ 13 بازدید
سوال شده فروردین 23 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
سوال شده فروردین 23 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
1 پاسخ 35 بازدید
سوال شده فروردین 23 بوسیله ی ابید (امتیاز 263)   1 4 29
0 امتیاز
1 پاسخ 84 بازدید
سوال شده تیر 5, 1395 بوسیله ی sailent (امتیاز 383)   1 4 36
0 امتیاز
0 پاسخ 38 بازدید
سوال شده بهمن 5, 1394 بوسیله ی pcse7en (امتیاز 8)  
0 امتیاز
0 پاسخ 25 بازدید
سوال شده مهر 3, 1394 بوسیله ی hojat1 (امتیاز 761)   2 5 45
...