جدولبندی تصویر با استفاده از استیمول ریپورت - هفت خط کد انجمن پرسش و پاسخ برنامه نویسی

وبـــلاگ هــفت خــط کــد


آموزش های برنامه نویسی
۱۶۸ نفر آنلاین
۵ عضو و ۱۶۳ مهمان در سایت حاضرند

جدولبندی تصویر با استفاده از استیمول ریپورت

0 امتیاز
59 بازدید

با سلام و تبریک سال نو به همه دوستان

دوستان من اگه بخوام از تصاویر به فرم زیر گزارش تهیه کنم البته با استیمول ریپورت، با ید تیکه کد زیر را به چه شکلی تغییر بدم.

با سپاس

چیزی که من میخوام از تصویر گزارش سازی کنم دوتا لینک زیرند
http://s6.uplod.ir/i/00763/jvtsgwozvhna.jpg

http://s6.uplod.ir/i/00763/arsc3ieh71pv.jpg

اینهم تصویر گزارشی که تیکه کد من میسازه من میخوام که به فرم دوتا لینک قبلی از تصویر گزارش سازی کنم.
با سپاس تیکه کدم را هم خدمت شریفتان قرار می دم.
http://s6.uplod.ir/i/00764/7twvj863l9zb.png

 


private void pictureBox1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
try
{


if (!_showGrid) return;
var theFont = new Font("Carpet Koodak", 0.8F, FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Pixel, Font.GdiCharSet);

const int scale = 10;

PleaseWait.ShowLoadingScreen(this);
{
using (var bm2 = new Bitmap(_bmp.Width*scale, _bmp.Height*scale))
{
var gg2 = Graphics.FromImage(bm2);

gg2.InterpolationMode = InterpolationMode.NearestNeighbor;

gg2.PixelOffsetMode = PixelOffsetMode.Half;

gg2.ScaleTransform(scale, scale);

gg2.DrawImage(_bmp, 0f, 0f, _bmp.Width, _bmp.Height);if (Grid2.Checked)

{
Invoke(new Action(() =>
{

for (var j = 0; j < _bmp.Height; j++)
{
Application.DoEvents();
for (var i = 0; i < _bmp.Width; i++)
{
if (_palc.ContainsKey(_bmp.GetPixel(i, j)))
gg2.DrawString(
_palc[_bmp.GetPixel(i, j)].ToString(CultureInfo.InvariantCulture),
theFont,
Brushes.Black, i, j);
}
}
}));

}
using (var sFd1 = new SaveFileDialog
{
Filter = @" *.png|",
Title = @"...انتخاب مسیر ذخیره"

})

{
if (!sFd1.ShowDialog().Equals(DialogResult.OK))
{
MessageBox.Show(@" عمل ایجاد گریدبندی را لغو کردید لذا " +
'\n' +
@"برای جلوگیری از هرگونه اختلال احتمالی در روند گزارش سازی " +
'\n'
+ @"در کار با این منو برنامه بصورت اتوماتیک ریستارت خواهد شد",
@" توجه", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
Application.Restart();

return;

}
bm2.Save(sFd1.FileName + ".png", ImageFormat.Png);
PleaseWait.CloseLoadingScreen();
Activate();
MessageBox.Show(@" عمل ایجاد گریدبندی با موفقیت انجام شد اما " +
'\n'+
@"برای جلوگیری از هرگونه اختلال احتمالی در روند گزارش سازی " +
'\n'
+ @"در کار با این منو برنامه بصورت اتوماتیک ریستارت خواهد شد" ,
@" توجه", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
Application.Restart();


}
}
}

}
catch (Exception)
{
MessageBox.Show(@"بدلیل تداخل پیکسلی امکان گزارش سازی وجود ندارد " +
'\n'
+ @" لطفا تصویر را دریک نرم افزار استاندارد" +
'\n'
+ @" مانند فتوشاپ بازسازی کنید ",
@" توجه", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
}
}

 

سوال شده فروردین 21, 1395  بوسیله ی ada_a899a (امتیاز 35)   1 1 14

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید برای جواب دادن به این سوال.

...