مقایسه رشته ها (compare string) - هفت خط کد انجمن پرسش و پاسخ برنامه نویسی

وبـــلاگ هــفت خــط کــد


آموزش های برنامه نویسی
۱۳۲ نفر آنلاین
۰ عضو و ۱۳۲ مهمان در سایت حاضرند

مقایسه رشته ها (compare string)

0 امتیاز
85 بازدید

سلام دوستان
الان چرا تابع compare من کار نمیکنه ...
...

   BigNumber& BigNumber::operator/=(const BigNumber& other)
  {
    static BigNumber r = 0;
    string &Num1 = this->data_;
    string Num2 = other.data_;
    while(compare1(Num1,Num2)>0)
    {
      r++;
      Num1 = subtract(Num1,Num2);
    }  

    return r;
  }

  string BigNumber::subtract( string Num1 , string Num2)
  {
    int i;
    int MaxLen;
    int sum=0;
    int r=0;
    char ch;
    string Num3;

    Tipper(Num1);
    Tipper(Num2);

    if(Num1.size() < Num2.size())
    {
      MaxLen=Num2.size();
    }
    else
    {
      MaxLen=Num1.size();
    }

      for( i=0; i<MaxLen; i++)
    {
      sum=0;
      if( i< int(Num1.size()))
      {
        sum += Num1.at(i)-48;
      }
      if( i< int(Num2.size()))
      {
        sum -= Num2.at(i)-48;
      }

      if((sum+r)<0)
      {
        ch = ((sum+r)+10)+48;
        Num3.push_back(ch);
        r=-1;
      }
      else
      {
        ch = (sum+r)+48;
        Num3.push_back(ch);
        r=0;
      }
    }

    Tipper(Num3);
    return Num3;

  }

int BigNumber::compare1(string Num1 , string Num2)
{

  int MaxLen;
  if(Num1[0]=='0') 
  Num1.erase(0,1);
  if(Num2[0]=='0') 
  Num2.erase(0,1);
  if(Num1.size() < Num2.size())
  {
    return -1;
  }
  if(Num1.size() > Num2.size())
  {
    return 1;
  }
  if(Num1.size() == Num2.size())
  {
    MaxLen=Num2.size();
    int i= 0;

    while(MaxLen!=0)
    {
      if(Num1.at(i)-48 <Num2.at(i)-48)
        return -1;
      if(Num1.at(i)-48 >Num2.at(i)-48)
        return 1;
      else
      {
        i++;
        MaxLen--;
      }
    }
    return 0;
  }
}

//////////////////////////////////////////////

سوال شده فروردین 15, 1393 بوسیله ی Azar (امتیاز 813)   4 18 58

2 پاسخ

+1 امتیاز

اول این که تعریف compare رو به این شکل بزار

int BigNumber::compare1(const string& Num1 ,const string& Num2)

بعد میشد این if آخر توی while رو به این شکل هم نوشت :

if(Num1.size() == Num2.size())
 {
   int i= 0;
   while(i<Num2.size())
   {
     if(Num1.at(i)<Num2.at(i))
       return -1;
     else if(Num1.at(i) >Num2.at(i))
       return 1;
     i++;
   }
   return 0;
 }

نکته بعد این که این تابع از نظر منطقی درست کار نمی کنه زمان /= نباید یک شی جدیدم اونم static بسازین باید همون کلاس رو عوض کنین مقدارشو

 BigNumber& BigNumber::operator/=(const BigNumber& other)
  {
    static BigNumber r = 0;
    string &Num1 = this->data_;
    string Num2 = other.data_;
    while(compare1(Num1,Num2)>0)
    {
      r++;
      Num1 = subtract(Num1,Num2);
    }  

    return r;
  }

مثلا بهتر بود این شکلی می نوشتین

BigNumber& BigNumber::operator/=(const BigNumber& other)
 {
   string Num1 = this->data_;
   const string& Num2 = other.data_;
   this->data="0";
   while(compare1(Num1,Num2)>0)
   {
     this->operator+=("1");
     Num1 = subtract(Num1,Num2);
   }  

   return *this;
 }
پاسخ داده شده فروردین 16, 1393 بوسیله ی BlueBlade (امتیاز 15,742)   13 17 85
من وقتی const میکنم erase هارو اشکال میگیره ..
خب insert ها رو هم حذف کن قبل از عدد 0 کجا بود ؟
یا قبل از فرستادن به این تابع insert رو بزار
البته مهم هم نیست که & باشن (فقط باعث میشه  زمان اجرای تقسیم برنامت چند برابر بشه به خاطر کپی شدن بی مورد)
erase ، نه insert
ممنون.
0 امتیاز

چرا داخل تابع میره ولی تو while مشکل داره. ۲ تا رشته با هم مساوین و هیچ وقت دو تا if در while اجرا نمیشن و همیشه else اجرا میشه و چون در else داره i++ میشه پس نهایت i تا 6 میره و بعدش از اندازه رشته میزنه بیرون و overflow میشه و برنامه بسته میشه

پاسخ داده شده فروردین 16, 1393 بوسیله ی moh3en (امتیاز 282)   1 2 34
اهان فهمیدم ..
بعد i++
Maxlen-- میخواد
ویرایش کردم
...