چرا وقتی با کودا برنامه نویسی میکنم جواب صفر میگیرم - هفت خط کد انجمن پرسش و پاسخ برنامه نویسی

وبـــلاگ هــفت خــط کــد


آموزش های برنامه نویسی
۱۱۱ نفر آنلاین
۰ عضو و ۱۱۱ مهمان در سایت حاضرند

چرا وقتی با کودا برنامه نویسی میکنم جواب صفر میگیرم

0 امتیاز
12 بازدید

سلام من کد جمع کردن دو بردار 5 عضوی را در کودا می نویسم ولی وقتی جواب میگیرم تمام حاصل جمع ها رو صفر نشون میده.لطفا راهنمایی بفرمائید؟

ویندوز من 7 و toolkit9.1 و sdk مربوطه رو به همراه visual studio 2013 نصب کرده ام.


#include"cuda_runtime.h"
#include"device_launch_parameters.h"
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<iostream>
__global__ void arith(int *a, int *b, int *c,int n)
{
  int i = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;
  if (i < n)
  {
    c[i] = a[i] + b[i];
  }
}
int main(){
  const int count = 5;
  int ha[] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
  int hb[] = { 10, 20, 30, 40, 50 };
  int hc[count];
  int *da, *db, *dc;
  cudaMalloc(&da, count * sizeof(int));
  cudaMalloc(&db, count * sizeof(int));
  cudaMalloc(&dc, count * sizeof(int));
  cudaMemcpy(da, ha, count * sizeof(int), cudaMemcpyHostToDevice);
  cudaMemcpy(db, hb, count * sizeof(int), cudaMemcpyHostToDevice);
  arith << <1, count >> >(da, db, dc, count);
  cudaMemcpy(hc, dc, count * sizeof(int), cudaMemcpyDeviceToHost);
  for (int j = 0; j < count; ++j)printf("\t%d\t + \t %d\t =\t %d\n", ha[j], hb[j], hc[j]);
  getchar();
}

 

سوال شده بهمن 22 بوسیله ی aliabbass (امتیاز 8)   2
سلام.کد خودتون اینجا قرار بدید لطفا نا نظر بدیم

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید برای جواب دادن به این سوال.

...