ارور double scalar یعنی چی؟ وچگونه دو تصویر را همزمان ببینم در صفحه بعد از اجرا - هفت خط کد انجمن پرسش و پاسخ برنامه نویسی

وبـــلاگ هــفت خــط کــد


آموزش های برنامه نویسی
۱۷۱ نفر آنلاین
۰ عضو و ۱۷۱ مهمان در سایت حاضرند

ارور double scalar یعنی چی؟ وچگونه دو تصویر را همزمان ببینم در صفحه بعد از اجرا

0 امتیاز
69 بازدید
در نرم افزار مطلب یک تصویر را با دو فیلتر اجرا کرده ام و حالا میخواهم تفریق کنم جواب فیلتر های اجرایی را
چگونه
سوال شده تیر 14, 1396  بوسیله ی raspi.m (امتیاز 8)   1
لطفاً عنوان و متن سوال را اصلاح کنید.

1 پاسخ

0 امتیاز

از تابع subplot(m,n,p) استفاده کنید که به ترتیب m تعداد سطر n تعداد ستون و p هم موقعیت تصویر با شروع از یک

مثلا به صورت زیر:

subplot(2,1,1);
x = linspace(0,10);
y1 = sin(x);
plot(x,y1)

subplot(2,1,2); 
y2 = sin(5*x);
plot(x,y2)

 

UpperandLowerSubplotsExample_01

subplot(2,2,1)
x = linspace(0,10);
y1 = sin(x);
plot(x,y1)
title('Subplot 1: sin(x)')

subplot(2,2,2)
y2 = sin(2*x);
plot(x,y2)
title('Subplot 2: sin(2x)')

subplot(2,2,3)
y3 = sin(4*x);
plot(x,y3)
title('Subplot 3: sin(4x)')

subplot(2,2,4)
y4 = sin(8*x);
plot(x,y4)
title('Subplot 4: sin(8x)')

 

QuadrantofSubplotsExample_01

 

subplot(2,2,1);
x = linspace(-3.8,3.8);
y_cos = cos(x);
plot(x,y_cos);
title('Subplot 1: Cosine')

subplot(2,2,2);
y_poly = 1 - x.^2./2 + x.^4./24;
plot(x,y_poly,'g');
title('Subplot 2: Polynomial')

subplot(2,2,[3,4]);
plot(x,y_cos,'b',x,y_poly,'g');
title('Subplot 3 and 4: Both')

SubplotswithDifferentSizesExample_01

پاسخ داده شده تیر 14, 1396 بوسیله ی farnoosh (امتیاز 2,686)   5 15 49
...